Đóng

Mục đích chương trình đào tạo :

Chương trình Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông được thiết kế dành cho những học sinh tìm kiếm sự định hướng nghề nghiệp cho các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ về điện tử và viễn thông nhằm mục đích lắp đặt, sửa chữa và bảo trì các thiết bị viễn thông.

Cơ hội việc làm :

Với trình độ này, sinh viên sẽ làm việc trong môi trường doanh nghiệp với nhiệm vụ quản trị hệ thống thông tin nội bộ hoặc có thể tự khởi nghiệp với công việc sửa chữa và bảo trì các thiết bị thông tin liên lạc.

Liên thông (Academic pathway) :

Sau khi tốt nghiệp, đạt chuẩn tiếng Anh tương đương IELTS 5.0. Học sinh được các trường Đại học đối tác tại Thái Lan chấp nhận du học chuyển tiếp để lấy bằng kỹ sư/cử nhân do Trường Đại học đối tác cấp.

 Cấu trúc chương trình :

Hệ 1 năm  : Đối tượng đã tốt nghiệp THPT, TC, CĐ, ĐH. Sau tốt nghiệp được chuyển tiếp vào các Trường Đại học đối tác.

  1. Giáo dục tổng quát                           11 Tín chỉ.
  2. Giáo dục chuyên nghiệp                   24 Tín chỉ.
  3. Tiếng Anh tăng cường                      18 Tín chỉ.

Hệ 2 năm : Đối tượng đã tốt nghiệp THCS. Sau tốt nghiệp được chuyển tiếp vào các Trường Đại học đối tác. 

  1. Kiến thức văn hoá phổ thông           1020 Tiết.
  2. Giáo dục tổng quát                           11 Tín chỉ.
  3. Giáo dục chuyên nghiệp                   39 Tín chỉ.
  4. Tiếng Anh tăng cường                      24 Tín chỉ.

Saigon Information Technology College