Đóng

Mục đích chương trình đào tạo :

Chương trình Công nghệ kỹ thuật Phần cứng máy tính được thiết kế dành cho những học sinh tìm kiếm sự định hướng nghề nghiệp cho các lĩnh vực kỹ thuật, các thiết bị cấu thành máy tính nhằm hình thành các kỹ năng để lắp ráp, cài đặt, bảo trì và kết nối các thiết bị ngoại vi với máy tính.

Cơ hội việc làm :

Với trình độ này, học sinh sẽ làm việc trong môi trường với hệ thống máy tính trong các doanh nghiệp, các công ty chuyên ngành máy tính, các trường học hoặc có thể khởi nghiệp làm sửa chữa, nâng cấp và bảo dưỡng máy tính.

Liên thông (Academic pathway) :

Sau khi tốt nghiệp, đạt chuẩn tiếng Anh tương đương IELTS 5.0. Học sinh được các trường Đại học đối tác tại Thái Lan chấp nhận du học chuyển tiếp để lấy bằng kỹ sư/cử nhân do Trường Đại học đối tác cấp.

 Cấu trúc chương trình :

Hệ 1 năm  : Đối tượng đã tốt nghiệp THPT, TC, CĐ, ĐH. Sau tốt nghiệp được chuyển tiếp vào các Trường Đại học đối tác.

  1. Giáo dục tổng quát                    11 Tín chỉ.
  2. Giáo dục chuyên nghiệp            24 Tín chỉ.
  3. Tiếng Anh tăng cường               18 Tín chỉ.

Hệ 2 năm : Đối tượng đã tốt nghiệp THCS. Sau tốt nghiệp được chuyển tiếp vào các Trường Đại học đối tác.

  1. Kiến thức văn hoá phổ thông     1020 Tiết.
  2. Giáo dục tổng quát                     11 Tín chỉ.
  3. Giáo dục chuyên nghiệp             39 Tín chỉ.
  4. Tiếng Anh tăng cường                24 Tín chỉ.

Saigon Information Technology College