Đóng

03 - Banner Chuyen Nganh-03

Mục đích chương trình đào tạo :

Chương trình Đồ họa máy tính và Đa phương tiện được thiết kế dành cho những học sinh tìm kiếm sự định hướng nghề nghiệp cho các lĩnh vực nghệ thuật thiết kế với các công cụ kỹ thuật số tiên tiến để sản xuất hình ảnh và phim ảnh nhằm mục đích truyền thông trên các phương tiện hiện đại.

 Cơ hội việc làm :

Với trình độ này, sinh viên sẽ làm việc trong môi trường với các thiết bị về truyền thông kỹ thuật số như in ấn, thiết kế ngoài trời, phim ảnh, truyền hình, sản xuất nội dung trên web, và một số ứng dụng chuyên nghiệp của mức độ này.

 Liên thông (Academic pathway) :

Sau khi tốt nghiệp, đạt chuẩn tiếng Anh tương đương IELTS 5.0. Học sinh được các trường Đại học đối tác tại Thái Lan chấp nhận du học chuyển tiếp để lấy bằng kỹ sư/cử nhân do Trường Đại học đối tác cấp.

 Cấu trúc chương trình :

Hệ 1 năm  : Đối tượng đã tốt nghiệp THPT, TC, CĐ, ĐH.Sau tốt nghiệp được chuyển tiếp vào các Trường Đại học đối tác.

  1. Giáo dục tổng quát                  11 Tín chỉ.
  2. Giáo dục chuyên nghiệp          24 Tín chỉ.
  3. Tiếng Anh tăng cường             18 Tín chỉ.

Hệ 2 năm : Đối tượng đã tốt nghiệp THCS. Sau tốt nghiệp được chuyển tiếp vào các Trường Đại học đối tác.

  1. Kiến thức văn hoá phổ thông   1020 Tiết.
  2. Giáo dục tổng quát                   11 Tín chỉ.
  3. Giáo dục chuyên nghiệp           39 Tín chỉ.
  4. Tiếng Anh tăng cường              24 Tín chỉ.

Saigon Information Technology College