Đóng

Mục đích chương trình đào tạo :

Chương trình Quản trị doanh nghiệp được thiết kế dành cho những học sinh tìm kiếm sự định hướng nghề nghiệp cho các lĩnh vực kinh doanh và quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Cơ hội việc làm :

Với trình độ này, sinh viên sẽ làm việc tại các doanh nghiệp với khả năng quản trị nhân sự, kinh doanh, quản lý bậc trung cho các công ty hoặc có thể tự khởi nghiệp kinh doanh.

Liên thông (Academic pathway) :

Sau khi tốt nghiệp, đạt chuẩn tiếng Anh tương đương IELTS 5.0. Học sinh được các trường Đại học đối tác tại Thái Lan chấp nhận du học chuyển tiếp để lấy bằng kỹ sư/cử nhân do Trường Đại học đối tác cấp.

 Cấu trúc chương trình :

Hệ 1 năm  : Đối tượng đã tốt nghiệp THPT, TC, CĐ, ĐH. Sau tốt nghiệp được chuyển tiếp vào các Trường Đại học đối tác.

  1. Giáo dục tổng quát                          11 Tín chỉ.
  2. Giáo dục chuyên nghiệp                  24 Tín chỉ.
  3. Tiếng Anh tăng cường                     18 Tín chỉ.

Hệ 2 năm : Đối tượng đã tốt nghiệp THCS. Sau tốt nghiệp được chuyển tiếp vào các Trường Đại học đối tác.

  1. Kiến thức văn hoá phổ thông           1020 Tiết.
  2. Giáo dục tổng quát                           11 Tín chỉ.
  3. Giáo dục chuyên nghiệp                   39 Tín chỉ.
  4. Tiếng Anh tăng cường                      24 Tín chỉ.

Saigon Information Technology College