Đóng

SITC Được Phép Tuyển Sinh Hệ Trung Học Cơ Sở

SITC Được Phép Tuyển Sinh Hệ Trung Học Cơ Sở

1_DQZE

Ngày 27/4/2017 Sở Giáo Dục và Đào Tạo Thành phố Hồ Chí Minh có công văn số 1398/GDĐT-GDCN&ĐH về việc cho phép Trường Trung cấp Công nghệ thông tin Sài Gòn  đào tạo bậc Trung cấp chuyên nghiệp cho đối tượng đã tốt nghiệp Trung học cơ sở. Trong đó Trường Trung cấp Công nghệ thông tin Sài Gòn đào tạo các ngành : Tin học ứng dụng, Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính, Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông, Quản lý doanh nghệp và Tiếng Anh.

Trường Trung cấp Công nghệ thông tin Sài Gòn tuyển sinh từ năm học 2017-2018 theo quy chế tuyển sinh và các quy định hiện hành.

Saigon Information Technology College

28/04/2017

Thông tin liên quan