Đóng
HỌC VIỆN ORACLE
Institute Of Oracle
————————-
Trường Trung cấp Công nghệ thông tin Sài Gòn (SITC) là đơn vị uỷ quyền duy nhất của Oracle tại Việt Nam triển khai chương trình đào tạo WDP cho sinh viên tại các trường Đại Học, Cao Đẳng, Trung cấp trên cả nước. Tại SITC, học viên sẽ được:
  • Học chương trình theo tiêu chuẩn của Oracle WDP toàn cầu.
  • Học phí ưu đãi dành cho sinh viên
  • Được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học của Oracle.
  • Được cấp ID để thi chứng chỉ quốc tế Oracle.

HỆ  THỐNG CHỨNG CHỈ ORACLE 

STT Tên chứng chỉ Mã môn thi Môn học
A Oracle Database Administrator
1 Oracle Database 11g Administrator Certified Associate (OCA) 1z0-051 Oracle DBA 11g: Introduction to SQL
1z0-052 Oracle DBA 11g: Administration Workshop I
2 Oracle Database 11g Administrator Certified Professional (OCP) 1z0-053 Oracle DBA 11g: Administration Workshop II
B Oracle Forms/Reports Developer
1  Oracle PL/SQL Developer Certified Associate (OCA) 1z0-051 Oracle DBA 11g: Introduction to SQL
1z0-144 Oracle DBA 11g: Program with PL/SQL
2 Oracle Forms Developer Certified Professional (OCP) 1z0-141 Oracle Forms: Build Internet Applications
C Java Application Developer
 1 Oracle Java SE6 Certified Associate (OCA) 1z0-850 Fundamentals of the Java Programming Language, Java SE6
 2 Oracle Java SE6 Programmer Certified Professional (OCP) 1z0-851 Java Programming Language SE6
D MySQL Database Administrator
1 Oracle Certified Professional MySQL  5.6 Database Administrator (OCP) 1z0-883 MySQL for Database Administrator

Institute Of Oracle