Đóng

Mục đích chương trình đào tạo :

Chương trình Tiếng Anh được thiết kế dành cho những học sinh tìm kiếm sự định hướng nghề nghiệp cho các lĩnh vực kinh doanh thương mại, đồng thời được trang bị kiến thức trong giao dịch thương mại và dịch thuật.

Cơ hội việc làm :

Với trình độ này, sinh viên sẽ làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước, có khả năng giao tiếp hàng ngày và giao dịch thương mại bằng tiếng Anh, đồng thời có khả năng biên, phiên dịch các tài liệu thương mại bằng tiếng Anh của doanh nghiệp.

Liên thông (Academic pathway) :

Sau khi tốt nghiệp, đạt chuẩn tiếng Anh tương đương IELTS 5.0. Học sinh được các trường Đại học đối tác tại Thái Lan chấp nhận du học chuyển tiếp để lấy bằng kỹ sư/cử nhân do Trường Đại học đối tác cấp.

 Cấu trúc chương trình :

Hệ 1 năm  : Đối tượng đã tốt nghiệp THPT, TC, CĐ, ĐH. Sau tốt nghiệp được chuyển tiếp vào các Trường Đại học đối tác.

  1. Giáo dục tổng quát                             11 Tín chỉ.
  2. Giáo dục chuyên nghiệp                    24 Tín chỉ.
  3. Tiếng Anh tăng cường                       18 Tín chỉ.

Hệ 2 năm : Đối tượng đã tốt nghiệp THCS. Sau tốt nghiệp được chuyển tiếp vào các Trường Đại học đối tác.

  1. Kiến thức văn hoá phổ thông            1020 Tiết.
  2. Giáo dục tổng quát                            11 Tín chỉ.
  3. Giáo dục chuyên nghiệp                    39 Tín chỉ.
  4. Tiếng Anh tăng cường                       24 Tín chỉ.

Saigon Information Technology College