Đóng

HP TÁC QUC T

Trường Trung cp Công ngh thông tin Sài Gòn (SITC) luôn t hào đang là đi tác ca các trường Cao đng và Đi hc ti Châu Âu và khu vc Asean.

Hợp tác tác quốc tế đã góp phần tích cực vào quá trình hội nhập quốc tế về chất lượng đào tạo và năng lực quản lý của Nhà Trường. Thông qua công tác hợp tác quốc tế, Trường đang thực hiện các chương trình hợp tác với các đối tác :

  • Chương trình hợp tác 2+2 (Trong đó : 2 năm học sinh học chương trình trung cấp tại SITC, sau đó chuyển tiếp 2 năm sang trường đại học đối tác để hoàn tất chương trình đại học);
  • Chương trình du học toàn phần tại các trường đối tác của SITC;
  • Chương trình học kỳ hè tại nước ngoài;
  • Chương trình trao đổi giảng viên và sinh viên;
  • Chương trình thực hiện chung các đề tài nghiên cứu khoa học.

Việc thực hiện công tác hợp tác quốc tế trong nhà trường đã góp phần giúp nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý, nhà giáo và chất lượng  đào tạo của nhà trường ngang tầm với các nước trong của khu vực.

pongsawadi

Tại Trường Cao đẳng Công nghệ Pongsawade

bu1

Ban Giám hiệu Trường Đại học Bangkok cùng Hiệu trưởng Trường SITC

bu2

Sinh viên SITC tại Đại học Bangkok cùng Thầy Phạm Ngọc Thanh (PGĐ Sở GDĐT Tp.HCM) và Thầy Đỗ Hữu Khoa (Hiệu Trưởng SITC)

chonburi

Tại Trường Cao đẳng Công nghệ Chonburi

Saigon Information Technology College