Ưu đãi đặc biệt khi đăng ký online

  • Ưu tiên xét tuyển dành cho 200 lượt đăng ký online đầu tiên
  • Có thể đăng ký tuyển sinh ngay từ lúc chờ kết quả học kỳ 2 lớp 9 Trung Học Cơ Sở hoặc chờ kết quả học kỳ 2 lớp 12
  • Hưởng ưu đãi học phí đặc biệt lên đến 24 triệu đồng từ Bộ Giáo Dục & Đào Tạo
Đăng ký tư vấn tuyển sinh / giữ suất
Bạn đã sẵn sàng chưa?

Chương trình tuyển sinh 2019

Lựa chọn mới, tương lai mới
  • Chương trình đào tạo chất lượng cao
  • Tiếng Anh đạt chuẩn du học
  • Môi trường học tập năng động hiện đại
  • Sẵn sàng chinh phục cơ hội mới
hocsinh
Asset 5