Mục tiêu đào tạo

Mã ngành, nghề: 5340119

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương trở lên​​​​​​​

Thời gian đào tạo: 1,5 - 2,0 năm

 Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

- Kiến thức:

+ Trình bày được các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực quản trị, Marketing và bán hàng;

+ Xác định được tâm lý khách hàng, chính sách liên quan đến bán hàng;

+ Xác định được kiến thức cần thiết của nghề bán hàng như: hành vi người tiêu dùng, sản phẩm, thị trường tiêu thụ, kênh phân phối, ..;

+ Mô tả được các phân khúc thị trường, khách hàng mục tiêu và thị trường mục tiêu của doanh nghiệp;

+ Liệt kê được nguồn cung ứng sản phẩm và các phát sinh trong quá trình bán hàng;

+ Mô tả được các phương pháp, quy trình trưng bày sản phẩm;

+ Xác định được tầm quan trọng của quảng cáo, tiếp thị sản phẩm trong bán hàng;

+ Mô tả được quy trình bán hàng: bán lẻ, đại lý, siêu thị, trực tuyến;

+ Xác định được quy trình kiểm kê sản phẩm;

+ Cập nhật được các chính sách thuế và khai báo thuế đối với sản phẩm;

+ Xác định được nội dung cơ bản về đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ.

Mục tiêu cụ thể:

- Kỹ năng:

+ Thực hiện tốt kỹ năng giao tiếp trong bán hàng;

+ Phối hợp được với các bộ phận triển khai hoạt động Marketing trong bán hàng;

+ Vận hành được các thiết bị, máy móc chuyên dụng trong bán hàng;

+ Thực hiện tốt kỹ năng quan sát, ghi chép sổ sách (Book Keeping), cập nhật dữ liệu, duy trì hồ sơ, tài liệu;

+ Thực hiện được nhiệm vụ trưng bày sản phẩm, trình bày, trang trí các gian hàng, cửa hàng, các loại sản phẩm theo không gian được thiết kế tại nơi bán hàng;

+ Thực hiện được các nghiệp vụ xuất và nhập hàng chính xác, đúng số lượng, đúng chủng loại;

+ Sử dụng được các công cụ tìm kiếm trên Internet, khai thác thông tin, đối tác, mở rộng thị trường kinh doanh, thực hiện thành thạo các giao dịch thương mại điện tử;

+ Phối hợp thực hiện được quy trình nghiệp vụ bán hàng: bán lẻ, đại lý, siêu thị, trực tuyến;

+ Quản lý được các loại chứng từ, báo cáo bán hàng;

+ Thực hiện được các biện pháp và quy trình bảo quản sản phẩm;

+ Phối hợp thực hiện được quy trình kiểm kê sản phẩm;

+ Thực hiện được công tác vệ sinh an toàn lao động và phòng chống cháy, nổ tại nơi làm việc;

+ Phối hợp thực hiện được quy trình phát triển và khai thác thị trường;

+ Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề;

+ Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề;

+ Thích ứng được với sự thay đổi trong thời kỳ công nghệ 4.0.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

- Chính trị, đạo đức:

+ Xác định được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

+ Xác định được các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật và văn hóa xã hội phù hợp với chuyên ngành như: Luật Giao dịch điện tử, Luật Bảo vệ người tiêu dùng, Luật Lao động và Luật Phòng cháy chữa cháy. Nguyên tắc khai thác và sử dụng thông tin, quy định về bản quyền, sở hữu trí tuệ;

+ Hiểu biết Hiến pháp, Pháp luật, quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Ứng dụng được các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật trong ngành nghề;

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa;

+ Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

+ Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

+ Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc;

+ Có ý thức tích cực, chủ động phòng ngừa vừa kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Mô tả được vị trí, ý nghĩa, tác dụng của Giáo dục thể chất đối với sức khỏe con người nói chung, đối với người học nghề và người lao động nói riêng;

+ Thực hiện được các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

+ Hiểu biết những kiến thức kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng và An ninh;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

- Khảo sát thị trường;

- Trưng bày sản phẩm;

- Bán lẻ;

- Bán hàng đại lý;

- Bán hàng trong siêu thị;

- Bán hàng trực tuyến;

- Chăm sóc khách hàng và hỗ trợ bán hàng.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

- Chính trị, đạo đức:

+ Xác định được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

+ Xác định được các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật và văn hóa xã hội phù hợp với chuyên ngành như: Luật Giao dịch điện tử, Luật Bảo vệ người tiêu dùng, Luật Lao động và Luật Phòng cháy chữa cháy. Nguyên tắc khai thác và sử dụng thông tin, quy định về bản quyền, sở hữu trí tuệ;

+ Hiểu biết Hiến pháp, Pháp luật, quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Ứng dụng được các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật trong ngành nghề;

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa;

+ Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

+ Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

+ Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc;

+ Có ý thức tích cực, chủ động phòng ngừa vừa kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Mô tả được vị trí, ý nghĩa, tác dụng của Giáo dục thể chất đối với sức khỏe con người nói chung, đối với người học nghề và người lao động nói riêng;

+ Thực hiện được các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

+ Hiểu biết những kiến thức kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng và An ninh;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

- Khảo sát thị trường;

- Trưng bày sản phẩm;

- Bán lẻ;

- Bán hàng đại lý;

- Bán hàng trong siêu thị;

- Bán hàng trực tuyến;

- Chăm sóc khách hàng và hỗ trợ bán hàng.

 

Cấu trúc chương trình

. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học

  • Số lượng môn học: 28
  • Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 57 tín chỉ
  • Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 1485 giờ
  • Khối lượng các môn học chung/đại cương: 255 giờ
  • Khối lượng các môn học chuyên môn: 1230 giờ
  • Khối lượng lý thuyết: 240 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 990 giờ

Nội dung chương trình

Hệ 3 năm (7 môn văn hóa + nghề): Dành cho học sinh đã tốt nghiệp Trung học cơ sở

Bạn đã sẵn sàng chưa?

Chương trình tuyển sinh 2024

Lựa chọn mới, tương lai mới
  • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG
  • MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP NĂNG ĐỘNG, HIỆN ĐẠI
  • TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG
  • SẴN SÀNG CHINH PHỤC CƠ HỘI MỚI
hocsinh

Để có thông tin nhanh nhất!

Đừng bỏ lỡ những sự kiện hoạt động và chương trình học tập của trường
Asset 5