Quyết định ban hành Quy định về học phí năm 2024

Quyết định ban hành Quy định về học phí năm 2024

Quyết định ban hành Quy định về học phí năm 2024
Quyết định ban hành Quy định về học phí năm 2023

Quyết định ban hành Quy định về học phí năm 2023

Quyết định ban hành Quy định vê học phí năm 2023
Kế hoạch đào tạo năm 2023-2025 - Ngành Tiếng Anh

Kế hoạch đào tạo năm 2023-2025 - Ngành Tiếng Anh

Kế hoạch đào tạo năm 2023-2025 - Ngành Tiếng Anh
Kế hoạch đào tạo năm 2023-2025 - Ngành Tin học ứng dụng

Kế hoạch đào tạo năm 2023-2025 - Ngành Tin học ứng dụng

Kế hoạch đào tạo năm 2023-2025 - Ngành Tin học ứng dụng 
Kế hoạch đào tạo năm 2023-2025 - Ngành Công nghệ Thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Kế hoạch đào tạo năm 2023-2025 - Ngành Công nghệ Thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Kế hoạch đào tạo năm 2023-2025 - Ngành Công nghệ Thông tin (Ứng dụng phần mềm)
Kế hoạch đào tạo năm 2023-2025 - Ngành Nghiệp vụ bán hàng

Kế hoạch đào tạo năm 2023-2025 - Ngành Nghiệp vụ bán hàng

Kế hoạch đào tạo năm 2023-2025 - Ngành Nghiệp vụ bán hàng
Kế hoạch đào tạo năm 2023-2025 - Ngành Quản trị khách sạn

Kế hoạch đào tạo năm 2023-2025 - Ngành Quản trị khách sạn

Kế hoạch đào tạo năm 2023-2025 - Ngành Quản trị khách sạn
Kế hoạch đào tạo năm 2023-2025 - Ngành Quản lý doanh nghiệp

Kế hoạch đào tạo năm 2023-2025 - Ngành Quản lý doanh nghiệp

Kế hoạch đào tạo năm 2023-2025 - Ngành Quản lý doanh nghiệp 
Kế hoạch đào tạo khóa 2023 năm 2023-2024

Kế hoạch đào tạo khóa 2023 năm 2023-2024

Kế hoạch đào tạo khóa 2023 năm 2023-2024
Kế hoạch đào tạo khóa 22 năm học 2023-2024

Kế hoạch đào tạo khóa 22 năm học 2023-2024

Kế hoạch đào tạo khóa 22 năm học 2023-2024
Kế hoạch đào tạo khóa 21 năm học 2023-2024

Kế hoạch đào tạo khóa 21 năm học 2023-2024

Kế hoạch đào tạo khóa 21 năm học 2023-2024
Kế hoạch tiến trình đào tạo năm học 2023-2024

Kế hoạch tiến trình đào tạo năm học 2023-2024

Kế hoạch tiến trình đào tạo năm học 2023-2024
Bạn đã sẵn sàng chưa?

Chương trình tuyển sinh 2024

Lựa chọn mới, tương lai mới
  • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG
  • MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP NĂNG ĐỘNG, HIỆN ĐẠI
  • TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG
  • SẴN SÀNG CHINH PHỤC CƠ HỘI MỚI
hocsinh

Để có thông tin nhanh nhất!

Đừng bỏ lỡ những sự kiện hoạt động và chương trình học tập của trường
Asset 5