Trường Trung cấp Công nghệ Thông tin Sài Gòn Saigon Information Technology College (SITC)

311-319 Gia Phú, Phường 1, Quận 6, TP.HCM

(84-028) 3854 7272 - (84-028) 3854 9090 – 08 4554 9090

Website: www.sitc.edu.vn – Email:info@sitc.edu.vn

Thông tin liên hệ

Asset 5