mục đích đào tạo

Chương trình Tiếng Anh (Tiếng Anh thương mại) được thiết kế dành cho những học sinh tìm kiếm sự định hướng nghề nghiệp cho các lĩnh vực kinh doanh thương mại, đồng thời được trang bị kiến thức trong giao dịch thương mại và dịch thuật.

cơ hội nghề nghiệp

Với trình độ này, học sinh sẽ làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước, có khả năng giao tiếp hàng ngày và giao dịch thương mại bằng tiếng Anh, đồng thời có khả năng biên, phiên dịch các tài liệu thương mại bằng tiếng Anh của doanh nghiệp.

Cơ hội chuyển tiếp đến đại học trong và ngoài nước

Sau khi tốt nghiệp, tiếng Anh đạt chuẩn du học (tương đương IELTS 5.5), học sinh được chuyển tiếp vào các trường đại học đối tác tại Thái Lan, Malaysia, Anh, Tây Ban Nha, Hàn Quốc... để lấy bằng kỹ sư/cử nhân do trường đại học đối tác cấp.

cấu trúc chương trình

Hệ 1 năm: Dành cho học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông

GIÁO DỤC TỔNG QUÁT

11 Tín chỉ

GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

24 Tín chỉ

TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG

18 Tín chỉ

 

Hệ 2 năm: Dành cho học sinh đã tốt nghiệp Trung học cơ sở, chưa tốt nghiệp Trung học phổ thông

KIẾN THỨC VĂN HÓA PHỔ THÔNG

1020 Tiết

GIÁO DỤC TỔNG QUÁT

11 Tín chỉ

GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

39 Tín chỉ

TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG

9 Tín chỉ

 

Hệ 3 năm: Dành cho học sinh đã tốt nghiệp Trung học cơ sở

KIẾN THỨC VĂN HÓA PHỔ THÔNG

1020 Tiết

GIÁO DỤC TỔNG QUÁT

11 Tín chỉ

GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

39 Tín chỉ

TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG

36 Tín chỉ

Bạn đã sẵn sàng chưa?

Chương trình tuyển sinh 2019

Lựa chọn mới, tương lai mới
  • Chương trình đào tạo chất lượng cao
  • Tiếng Anh đạt chuẩn du học
  • Môi trường học tập năng động hiện đại
  • Sẵn sàng chinh phục cơ hội mới

Để có thông tin nhanh nhất!

Đừng bỏ lỡ những sự kiện hoạt động và chương trình học tập của trường
Asset 5