Mục đích đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Quản trị khách sạn trang bị cho người học kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và các nghiệp vụ cơ bản của khách sạn như: lễ tân, buồng phòng, nhà hàng, giám sát. 

Đồng thời có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong chuyên nghiệp, sức khỏe và hoàn thiện các kỹ năng mềm nhằm tạo điều kiện cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc  làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên các trình độ cao hơn. ​​​​​​​

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

●  Nhân viên Lễ tân;

  Buồng phòng;

●  Nhà hàng;

●  Bán hàng;

●  Tiếp thị;

●  Hành chính - Nhân sự;

●  Chăm sóc khách hàng.

 

 

 

CƠ HỘI DU HỌC VÀ HỌC TẬP KHÁC

Sau khi tốt nghiệp, với khả năng tiếng Anh đạt chuẩn du học (tương đương IELTS từ 5.0), nếu gia đình đủ khả năng tài chính và có nhu cầu chuyển sang học tập tại nước ngoài thì học sinh có thể được chuyển tiếp vào các trường đại học đối tác tại Anh, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia... để lấy bằng kỹ sư/cử nhân do trường đại học đối tác cấp.

Bên cạnh đó, tại Việt Nam, học sinh có thể tiếp tục học tập lên những bậc học cao hơn như Cao đẳng, Đại học để nhận bằng cử nhân ngành Công nghệ thông tin

Cấu trúc chương trình

Hệ 1 năm 4 tháng: Dành cho học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông

GIÁO DỤC TỔNG QUÁT                                  11 Tín chỉ                          
GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 24 Tín chỉ
TIẾNG ANH CHUẨN 18 Tín chỉ

Hệ 2 năm: Dành cho học sinh đã tốt nghiệp Trung học cơ sở, chưa tốt nghiệp Trung học phổ thông

KIẾN THỨC VĂN HÓA PHỔ THÔNG               1.020 Tiết                            
GIÁO DỤC TỔNG QUÁT 11 Tín chỉ
GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 39 Tín chỉ
TIẾNG ANH CHUẨN 9 Tín chỉ

Hệ 3 năm: Dành cho học sinh đã tốt nghiệp Trung học cơ sở

KIẾN THỨC VĂN HÓA PHỔ THÔNG               Lớp 10, lớp 11, lớp 12        
GIÁO DỤC TỔNG QUÁT 11 Tín chỉ
GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 39 Tín chỉ
TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG 36 Tín chỉ
Bạn đã sẵn sàng chưa?

Chương trình tuyển sinh 2023

Lựa chọn mới, tương lai mới
  • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ
  • MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP NĂNG ĐỘNG, HIỆN ĐẠI
  • TIẾNG ANH ĐẠT CHUẨN DU HỌC
  • SẴN SÀNG CHINH PHỤC CƠ HỘI MỚI
hocsinh

Để có thông tin nhanh nhất!

Đừng bỏ lỡ những sự kiện hoạt động và chương trình học tập của trường
Asset 5