Mục tiêu đào tạo

Mã ngành, nghề: 5480202

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương trở lên

Thời gian đào tạo: 1,5 - 2,0 năm

1.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp
    -  Kiến thức:
+    Trình bày được các dịch vụ liên quan đến công nghệ thông tin như: bảo trì, bảo dưỡng, khắc phục các sự cố hỏng hóc thông thường của máy tính và mạng máy tính;
+    Trình bày chính xác các kiến thức căn bản về công nghệ thông tin;
+    Xác định được quy trình bàn giao ca, ghi nhật ký công việc;
+    Xác định được các tiêu chuẩn an toàn lao động;
+    Phân tích được hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu;
+    Lập kế hoạch sao lưu, phục hồi dữ liệu, hệ thống mạng máy tính;
+    Xác định được quy trình xử lý dữ liệu;
+    Trình bày đúng nguyên lý hoạt động của mạng máy tính, quản trị mạng máy tính;
+    Trình bày kiến thức lập trình, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, thiết kế web;
+    Trình bày được kiến thức về công nghệ phần mềm, quản trị dự án công nghệ thông tin.
+    Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.​​​​​​​

-  Kỹ năng:
+    Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định;
+    Kết nối, điều khiển được máy tính và các thiết bị ngoại vi, mạng máy tính;
+    Phân tích, tổ chức và thực hiện đúng quy trình vệ sinh các trang thiết bị cũng như kỹ năng sử dụng thiết bị an toàn lao động, kỹ năng đảm bảo an toàn trong lao động nghề nghiệp;
+    Lắp ráp, kết nối, sử dụng được hệ thống máy tính và các thiết bị ngoại vi, thiết bị an ninh;
+    Hỗ trợ, tìm hiểu được nhu cầu của khách hàng, tư vấn cho khách hàng, hình thành sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng;
+    Tra cứu được tài liệu trên Internet bằng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh phục vụ cho yêu cầu công việc;
+    Ghi được nhật ký cũng như báo cáo công việc, tiến độ công việc;
+    Thực hiện được các biện pháp vệ sinh công nghiệp, cháy, nổ, chập điện, an toàn lao động;
+    Sao lưu, phục hồi được dữ liệu đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống;
+    Xây dựng được các hệ thống thông tin đáp ứng kỳ vọng của khách hàng;
+    Triển khai, cài đặt, vận hành (quản trị) được hệ thống thông tin cho doanh nghiệp.
+    Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào một  số công việc chuyên môn của ngành, nghề;
+    Thích ứng được với sự thay đổi trong thời kỳ công nghệ 4.0.

1.2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

- Chính trị, đạo đức:

+ Xác định được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

+ Xác định được các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật và văn hóa xã hội phù hợp với chuyên ngành như: Luật bảo vệ môi trường, Luật kinh tế, Luật Giao dịch điện tử, Luật Bảo vệ người tiêu dùng, Luật Lao động,..

+ Hiểu biết Hiến pháp, Pháp luật, quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Ứng dụng được các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật trong ngành nghề;

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa;

+ Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

+ Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

+ Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc;

+ Có ý thức tích cực, chủ động phòng ngừa vừa kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Mô tả được vị trí, ý nghĩa, tác dụng của Giáo dục thể chất đối với sức khỏe con người nói chung, đối với người học nghề và người lao động nói riêng;

+ Thực hiện được các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

+ Hiểu biết những kiến thức kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng và An ninh;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Bảo trì máy tính;

- Khai thác dịch vụ công nghệ thông tin;

- Quản trị hệ thống phần mềm;

- Quản trị cơ sở dữ liệu;

- Dịch vụ khách hàng;

- Lập trình ứng dụng;

- Quản trị mạng máy tính.

Cấu trúc chương trình

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học

  • Số lượng môn học: 27
  • Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 56 tín chỉ
  • Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 1410 giờ
  • Khối lượng các môn học chung/đại cương: 255 giờ
  • Khối lượng các môn học chuyên môn: 1155 giờ
  • Khối lượng lý thuyết: 270 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 885 giờ

Nội dung chương trình

Hệ 3 năm (7 môn văn hóa + nghề): Dành cho học sinh đã tốt nghiệp Trung học cơ sở

Bạn đã sẵn sàng chưa?

Chương trình tuyển sinh 2024

Lựa chọn mới, tương lai mới
  • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG
  • MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP NĂNG ĐỘNG, HIỆN ĐẠI
  • TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG
  • SẴN SÀNG CHINH PHỤC CƠ HỘI MỚI
hocsinh

Để có thông tin nhanh nhất!

Đừng bỏ lỡ những sự kiện hoạt động và chương trình học tập của trường
Asset 5