Đóng

Tin tức - Sự kiện

Giới thiệu

Trường Trung cấp Công nghệ thông tin Sài Gòn (SITC) được thành lập ngày 08 tháng 6 năm 2004 theo quyết định số 2652/QĐ-UB của Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tầm nhìn của SITC là trở thành Trường đào tạo nghề nghiệp tốt nhất và hướng tới hội nhập quốc tế với triết lý “Người học phải sống được với nghề mình học”.

Với tầm nhìn đó, SITC kết hợp các giá trị giáo dục truyền thống Việt nam và thành quả giáo dục hiện đại trên thế giới nhằm giúp cho người học nhanh chóng trở thành công dân toàn cầu ngay từ khi bước vào SITC.

Xem thêm

Tuyển sinh

Đối tác