- Theo Bộ giáo dục và Đào tạo, ‘’Tuyển sinh là việc lựa chọn người học và học một ngành, nghề nào đó do cơ sở có thẩm quyền đào tạo khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện tuyển sinh theo quy định của nhà trường. Tuyển sinh đại học, cao đẳng là một kỳ thi tuyển được tổ chức hằng năm’’. Vậy khi học sinh học hết chương trình lớp 9 bước vào lớp 10 đồng nghĩa với việc chuyển từ cấp Trung học cơ sở(THCS) trên Trung học phổ thông(THPT), theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì học sinh phải trải qua kỳ thi lớp 10 THPT - một kỳ thi quan trọng trong hệ thống giáo dục Việt Nam và dành cho học sinh lớp 9. Mục đích của kỳ thi nhằm tuyển học sinh vào các trường THPT công lập và các trường THPT chuyên.

- Theo quy định công tác tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 của Thành phố Hồ Chí Minh cần đảm bảo nghiêm túc, an toàn, công bằng, chính xác, đánh giá đúng trình độ người học, phản ánh đúng chất lượng dạy và học; đảm bảo phân bổ đầy đủ chỉ tiêu tuyển sinh theo kế hoạch; thực hiện tốt công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS; khuyến khích học sinh thi tuyển vào lớp 10 chọn nguyện vọng phù hợp với khả năng của bản thân, gần nơi cư trú để thuận lợi cho việc đi lại giảm áp lực giao thông theo chủ trương của thành phố.

​​​​​​​​​​​​​​

Để giúp học sinh phụ huynh nắm được những kiến thức, quy định cơ bản khi tham gia thi tuyển vào lớp 10 các trường THPT và THPT chuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, bài viết này nhằm chia sẻ cách thức tuyển sinh năm học 2021-2022, để học sinh có thể lựa chọn môi trường học tập phù hợp với ước mong và năng lực của bản thân, xác định đúng ngành nghề phù hợp trong tương lai.

 • Điều kiện: Học sinh tốt nghiệp THCS tại Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hình thức tuyển sinh: tuyển thẳng và thi tuyển
 • Học sinh không được phép thay đổi nguyện vọng sau thời gian cho phép điều chỉnh nguyện vọng và sau khi có kết quả trúng tuyển.

1. Tuyển thẳng

Đối tượng được tuyển thẳng là học sinh khuyết tật (có giấy chứng nhận theo quy định) hoặc học sinh đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, giáo dục thể thao, Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia dành cho THCS và THPT học sinh đạt giải quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoạt động tổ chức; giải quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo cử dự thi.

2. Thi tuyển

Thứ nhất, thi tuyển vào các trường THPT công lập. Học sinh được đăng ký thi vào các trường THPT công lập phải dự thi viết đủ ba môn: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ.

Cách tính điểm: Tổng điểm của ba môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (không có bài thi nào bị điểm 0) và điểm ưu tiên (không quá 3 điểm).

Cách xét tuyển theo thứ tự nguyện vọng 1, 2, 3 thí sinh đã đăng ký để xét tuyển vào các trường THPT công lập ( Trừ THPT chuyên Lê Hồng Phong, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường Phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh của từng trường, căn cứ vào số lượng đăng ký các nguyện vọng và điểm xét tuyển, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xét duyệt và công bố điểm chuẩn của từng trường theo nguyên tắc điểm chuẩn nguyện vọng 2 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 vài điểm chuẩn nguyện vọng 3 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 2 không quá 1 điểm.

Việc trúng tuyển của học sinh sẽ căn cứ vào 3 nguyện vọng mà học sinh đã đăng ký theo thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3. Điểm xét tuyển của học sinh bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn của trường mà học sinh đăng ký nguyện vọng 1 thì sẽ đậu vào trường đó. Nếu không đậu theo nguyện vọng 1, học sinh tiếp tục so sánh điểm xét tuyển với điểm chuẩn của nguyện vọng 2 rồi đến nguyện vọng 3.

Thứ hai, thi tuyển vào lớp 10 THPT của các trường, lớp chuyên dành cho học sinh xếp loại hạnh kiểm, và điểm môn chuyên học lực cả năm học của các lớp 6, 7, 8 từ khá trở lên và tốt nghiệp THCS loại giỏi. Học sinh phải thi viết đủ bốn môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và môn chuyên.

 • Cách tính điểm:

- Đối với lớp chuyên là tổng điểm gồm: điểm Ngữ văn + điểm Toán + điểm Ngoại ngữ + (điểm môn chuyên x 2).

- Đối với lớp không chuyên là tổng điểm gồm: điểm Ngữ văn + điểm Toán + điểm Ngoại ngữ. 

Nguyên tắc xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy định trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.

 • Cách xét tuyển:

+ Xét tuyển vào lớp chuyên: căn cứ quy định điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên.

+ Xét tuyển vào lớp không chuyên: căn cứ vào quy định xét tuyển vào lớp không chuyên xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu các lớp không chuyên.​​​​​​​

​​​​​​​

Lưu ý: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong được nhận học sinh tốt nghiệp THCS ở các tỉnh khác dự thi nếu có đủ điều kiện theo quy định của kỳ thi.

 • Học sinh đăng ký 4 nguyện vọng ưu tiên:

+ Nguyện vọng ưu tiên 1,2 vào lớp chuyên.

+ Nguyện vọng ưu tiên 3, 4 vào lớp không chuyên tại 2 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và trường THPT chuyên Trần đại Nghĩa.

 • Nếu không trúng tuyển vào các trường, lớp chuyên, học sinh tốt nghiệp THCS tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 THPT khác theo 3 nguyện vọng đã đăng ký thi tuyển.​​​​​​​​​​​​​​

Thứ ba, thi vào lớp 10 chương trình Dạy và học các môn Toán, Khọc và Tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam dành cho học sinh phải đầy đủ các điều kiện 1 trong 2 nhóm sau:

 • Nhóm 1: Học sinh có tham gia học Chương trình tích hợp cấp THCS và có tham dự tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với Chương trình tích hợp học sinh đăng ký 2 nguyện vọng (nguyện vọng 1 vào nguyện vọng 2). Điểm xét tuyển = điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + Điểm trung bình của Chương trình tiếng Anh tích hợp (theo thang điểm 10). Điều kiện: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và không có bài thi nào bị điểm không.Cách xét tuyển: căn cứ vào điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và điểm trung bình của chương trình Tiếng Anh tích hợp, những học sinh này sẽ được ưu tiên bố trí vào những trường có dạy chương trình Tiếng Anh tích hợp.
 • Nhóm hai: Học sinh không có tham gia học chương trình Tiếng Anh tích hợp cấp THCS tại Thành phố Hồ Chí Minh phải tốt nghiệp THCS loại từ khá trở lên; có tham gia dự tuyển sinh lớp 10 THPT tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài 3 môn quy định Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, học sinh phải đăng ký và dự thi môn Tiếng Anh tích hợp. Học sinh đăng ký 2 nguyện vọng chương trình Tiếng Anh tích hợp (nguyện vọng 1 vào nguyện vọng 2). Điểm xét tuyển bằng điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + điểm thi môn Tiếng Anh Tích hợp (theo thang điểm 10).​​​​​​​Cách xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và không có bài nào bị điểm 0 (không).

Nguồn: ''Cẩm nang phân luồng, hướng nghiệp sau THCS'' - Báo giáo dục TP.HCM


Bài viết khác
Bạn đã sẵn sàng chưa?

Chương trình tuyển sinh 2024

Lựa chọn mới, tương lai mới
 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG
 • MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP NĂNG ĐỘNG, HIỆN ĐẠI
 • TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG
 • SẴN SÀNG CHINH PHỤC CƠ HỘI MỚI
hocsinh

Để có thông tin nhanh nhất!

Đừng bỏ lỡ những sự kiện hoạt động và chương trình học tập của trường
Asset 5