Câu hỏi số 28 trong đề thi tham khảo là câu chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp. Khi làm bài, học sinh lưu ý một số đặc điểm của đáp án để lựa chọn chính xác:

1. Chủ ngữ thay đổi cho phù hợp với nội dung câu

2. Không có dấu ngoặc kép

3. Trật tự từ trong câu: S asked (sb)/ wondered/ wanted to know wh S+ V

4. Động từ phải được chia ở các thì quá khứ: would, could, quá khứ đơn (Ved- V bất quy tắc), quá khứ tiếp diễn (was/ were Ving), quá khứ hoàn thành (had V3). 

5. Chủ ngữ, tân ngữ, trạng từ chỉ thời gian và trạng từ chỉ nơi chốn thay đổi so với câu trực tiếp.

Ví dụ:

Question 28"Where are you going this weekend?" asked my sister.

A. My sister asked me where I am going that weekend.

B. My sister asked me where am I going that weekend.

C. My sister asked me where I was going that weekend.

D. My sister asked me where was I going that weekend

=> Đáp án là C.

Giải thích:

A. My sister asked me where I am going that weekend. => Sai về thì của động từ (am).

B. My sister asked me where am I going that weekend. => Sai về trật tự từ và thì của động từ (am I).

D. My sister asked me where was I going that weekend. => Sai về trật tự từ (was I).

Question 28: "We will see Mary tomorrow" said Tim

A. Tim said they would see Mary the next day.

B. Tim said they will see Mary the next day.

C. Tim said we will see Mary the next day.

D. Tim said they would see Mary tomorrow.

=> Đáp án là A.

Giải thích:

B. Tim said they will see Mary the next day. => Sai về thì của động từ (will).

C. Tim said we will see Mary the next day. => Sai về chủ ngữ và thì của động từ (we will).

D. Tim said they would see Mary tomorrow. => Sai về trạng ngữ chỉ thời gian (tomorrow).

 

Nguồn: https://vnexpress.net/


Bài viết khác
Bạn đã sẵn sàng chưa?

Chương trình tuyển sinh 2024

Lựa chọn mới, tương lai mới
  • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG
  • MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP NĂNG ĐỘNG, HIỆN ĐẠI
  • TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG
  • SẴN SÀNG CHINH PHỤC CƠ HỘI MỚI
hocsinh

Để có thông tin nhanh nhất!

Đừng bỏ lỡ những sự kiện hoạt động và chương trình học tập của trường
Asset 5